Diverzita a inkluze

Ve společnosti Tesco inkluze znamená, že všichni jsou vítáni. Vážíme si individuality a jedinečnosti jednotlivců a ke každému přistupujeme spravedlivě a s respektem. I nadále budujeme inkluzivní prostředí, přičemž chceme rozvíjet potenciál naší rozmanité pracovní síly. To zároveň přispívá k úspěchu našeho podnikání a odráží rozmanitost komunit, které v jednotlivých zemích obsluhujeme. Jsme hrdí na to, že máme inkluzivní pracovní prostředí i v České republice. Proto jsme se stali signatáři Charty diverzity a zároveň jejím Zlatým ambasadorem. Charta diverzity je mezinárodní iniciativa podporovaná Evropskou komisí. Tato iniciativa zavazuje signatáře k přijetí opatření na podporu rovnosti a diverzity na pracovišti. Naše strategie a plány v oblasti diverzity a inkluze i nadále vycházejí z našich nově vznikajících sítí a skupin kolegů. V současné době máme několik speciálních skupin, díky nimž se mohou naši kolegové setkávat a podělit se navzájem o poznatky, nápady a zpětnou vazbu, aby tak napomohli pozitivní změně. Mezi tyto sítě a skupiny patří tzv. Women’s Network pro kolegyně na vyšších manažerských pozicích, interní síť mentorů či Panel inkluze.

Panel inkluze je kolektiv, kde se scházejí kolegové z různých skupin a příslušníci menšin, přičemž diskutují o iniciativách společnosti Tesco, vyjadřují své obavy a hovoří o očekáváních ohledně toho, jak by společnost Tesco měla jednat. Tyto schůzky probíhají lokálně a příslušná zjištění se následně analyzují na úrovni střední Evropy. Daná témata se sdělují přímo nejvyššímu managementu nebo týmu pro tvorbu interních předpisů, kteří přijímají odpovídající opatření, je-li to zapotřebí.

„Podpis Charty diverzity pro nás byl přirozeným krokem, protože její zásady jsou v souladu s hodnotami, které v Tescu vnímáme jako přirozené a důležité. Chceme vytvořit pracoviště, kde budou zaměstnanci respektováni, přijímáni a kde se cítí bezpečně,“  vysvětluje Daniela Hrbková, Head of People Local Operations, Tesco ČR.

 

Tesco Anděl

Jsme mimořádně hrdí na program Tesco Anděl, který buduje solidaritu mezi kolegy podle principu „od kolegů pro kolegy“ a díky němuž se dostává podpory těm z nás, kteří se potýkají s obzvlášť těžkými životními situacemi. Tesco Anděl působí v České republice od ledna 2019 a do doby vydání této zprávy se díky němu dostalo mimořádné pomoci více než 50 kolegům a kolegyním.

Jak funguje Tesco Anděl

Tesco Anděl je interní program na podporu kolegů v těžkých životních situacích. Každý kolega má možnost darovat ze své měsíční mzdy nejméně 30 Kč do fondu Tesco Anděl. Tesco pak každý příspěvek zdvojnásobí. Speciální komise na měsíční bázi posuzuje žádosti o pomoc a rozděluje nashromážděné prostředky podle potřeby a nutnosti. O pomoc může žádat kterýkoli kolega či kolegyně (ale i jejich nejbližší příbuzní), kteří se ocitli v těžké životní situaci a jimž nedokáže dostatečně pomoct rodina, neziskový sektor, stát, ani zaměstnavatel skrze nástroj sociální výpomoci (např. kvůli striktním kritériím sociálního fondu). Například jsme pomohli pokrýt náklady na finančně náročnou léčbu rakoviny a nájemného z důvodu pracovní neschopnosti během léčby, speciální výbavu pro fyzicky postižené členy rodiny, přechodné ubytování pro rodiny po požáru domu apod. Společně jsme dokázali za první rok fungování v ČR pomoci 27 kolegům a darovat 964 285 Kč. To vše díky 1 950 kolegům, kteří v loňském roce přispěli celkovou částkou 910 000 Kč, jež Tesco následně zdvojnásobilo.

Začleňování zdravotně znevýhodněných

Snažíme se udělat vše, co je v našich silách, abychom zaměstnávali i kolegy se zdravotním postižením a aby jejich zkušenosti s naší společností byly co nejpříznivější. Vynakládáme investice na to, abychom zajistili bezpečné a přívětivé prostředí pro kolegy s jakýmkoliv postižením, protože si uvědomujeme význam práce v jejich začleňování do společnosti. V Tesco ČR v současné době pracuje přes 320 kolegů s různými druhy postižení. Pracují v obchodech, v distribučních centrech i v centrální kanceláři.

Podpora rodin

Pracovat z domova mohou všichni naši kolegové v centrálních kancelářích a od září 2019 všem kolegům ve společnosti Tesco nabízíme možnost čerpat kariérní volno, abychom jim umožnili oddechnout si od práce a věnovat se jiným životním cílům.

Kromě toho je pro nás zásadně důležité neustále zlepšovat možnosti maminek po návratu z rodičovské dovolené, aby si tak kolegyně mohly zvolit pro sebe ideální způsob péče o rodinu. Nabízíme flexibilní podmínky, díky nimž mohou sladit svůj pracovní život s rodinným životem. Rodičům s dětmi ve věku od 6 do 18 let doporučujeme na centrále využívat možné flexibilní pracovní doby, přičemž rodiče dětí budoucích prvňáčků mohou využít první školní den placeného volna navíc. Zaměřujeme se na začlenění a zábavu pro všechny a pro naše kolegy s dětmi zavádíme zmíněné sportovní Tesco Letní hry, aktivity pro rodiny
Zpátky do školy, Tesco letní tábory nebo velikonoční a vánoční aktivity. Jsme jedním z největších zaměstnavatelů ve střední Evropě a naši kolegové pocházejí z různých prostředí a mají řadu individuálních osobních závazků. Máme důležitou odpovědnost za to, abychom podporovali rovnováhu v rodinném životě našich kolegů. Proto jim nabízíme různé flexibilní možnosti výběru směn, právě tak, aby jim to co nejlépe vyhovovalo. Ve všech našich obchodech máme přes 1 500 kolegů, kteří pracují na částečný úvazek (30 a méně hodin týdně) a tvoří tak téměř 14 % naší pracovní síly.