Plýtvání potravinami

Údaje o potravinovém odpadu ve střední Evropě 2019/2020

V Tescu nemáme čas plýtvat. Jsme prvním maloobchodníkem ve střední Evropě, který zveřejňuje údaje o potravinovém odpadu ve vlastním provozu, a jsme hrdí, že se nám již podařilo dosáhnout cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3 pro rok 2030 a snížit náš potravinový odpad o více než polovinu.

Mezi hlavní údaje o potravinovém odpadu za rok 2019/20 patří:

  • Náš celkový potravinový odpad se v loňském roce snížil o 35 %, z 28 663 tun v letech 2018/19 na 18 541 tun v roce 2019/20. Ve srovnání s naším výchozím rokem 2016/17 se jedná o 66% snížení.
  • Prostřednictvím naší spolupráce s regionálními potravinovými bankami, které pomáhají rozdělovat přebytečné potraviny, jsme z našich obchodů a distribučních center darovali místním charitativním organizacím 12 559 tun potravinových přebytků. To odpovídá téměř 30 milionům porcí jídel. Od začátku v roce 2013 jsme darovali více než 100 milionů porcí.
  • Pokračovali jsme v programu přerozdělování potravinových přebytků potravinovým bankám a místním charitativním organizacím ze 773 obchodů (z celkem 869), včetně všech obchodů v České republice a na Slovensku. Naším cílem je, aby všechny obchody nabízely do konce letošního roku potravinové přebytky.

Důležitost zveřejňování podrobností o potravinových přebytcích spočívá v tom, že jsme schopni identifikovat klíčová místa a podniknout nezbytné kroky k nápravě. To nám umožnilo ve spolupráci s ostatními pracovat na snížení plýtvání potravinami a cíleně zvýšit přerozdělování potravinových přebytků.

Domníváme se, že je nesmírně důležité, aby každý maloobchodník měl jasnou představu o míře odpadů ve vlastním provozu, a tím můžeme společně najít způsoby, jak tyto odpady společně dlouhodobě snížit.

V roce 2019/20 vzniklo z 2 692 767 tun potravin prodaných ve střední Evropě 40 867 tun potravinových přebytků, které nebyly prodány zákazníkům, což je 33% pokles ve srovnání s výchozím rokem 2016/17.

Ke stažení

Tesco Report plýtvání potravinami 2019/2020
Tesco Report plýtvání potravinami 2019/2020 PDF 289KB
Tesco Report plýtvání potravinami 2018/2019
Tesco Report plýtvání potravinami 2018/2019 PDF 468KB
Tesco Report plýtvání potravinami 2017/2018
Tesco Report plýtvání potravinami 2017/2018 PDF 599KB
Tesco Report plýtvání potravinami 2016/2017
Tesco Report plýtvání potravinami 2016/2017 PDF 249KB
Manuál Jak zbytečně neplýtvat jídlem
Manuál Jak zbytečně neplýtvat jídlem PDF 1,4MB