Charta diverzity

Tesco podepsalo Evropskou Chartu diverzity

Společnost Tesco ČR se stala signatářem Evropské Charty diverzity při příležitosti jejího 10. výročí. Připojila se tak k dalším předním českým firmám, které deklarují svým podpisem budování rozmanité firemní kultury a otevřeně podporují rovný přístup ke všem svým zaměstnancům. Tesco se se zároveň stalo Zlatým ambasadorem Charty diverzity v ČR a bude se tak aktivně podílet na odborné diskuzi a podpoře diverzity v pracovním prostředí.

Všichni zaměstnanci si zaslouží dostát ocenění nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci. V Tescu jsou všichni vítáni. Záleží nám na tom, aby u nás kolegové byli respektovanými členy kolektivu bez ohledu na jejich zázemí. V rámci našeho interního prohlášení k diverzitě a inkluzi jsme se zavázali vytvářet harmonické pracovní prostředí, ve kterém se žádní kolegové nebudou cítit diskriminovaní či omezováni jakýmikoliv předsudky. Podporujeme otevřenou pracovní kulturu, kde se všichni bez rozdílu cítí bezpečně a nebojí se projevit,“ vysvětluje Daniela Hrbková, Head of People Local Operations pro ČR.

Evropská Charta diverzity je iniciativa zaměstnavatelů zaměřená na diverzitu v podnicích a institucích. Hlavním cílem je podpora atmosféry vzájemné důvěry a respektu, která může mít pozitivní dopad na rozvoj společnosti nejen v České republice. Podpisem Charty diverzity chceme naše firemní hodnoty ještě více posílit. Věříme, že tento přístup umožní našim zaměstnancům plně rozvinout jejich osobní potenciál a talent. Zároveň tím vysíláme jasný signál našim zákazníkům, dodavatelům a partnerům, že máme nulovou toleranci k urážlivým a diskriminačním projevům chování. Jako Zlatí ambasadoři Charty v ČR se budeme aktivně podílet na společenské diskuzi, jak téma diverzity dále rozvíjet,“ doplňuje Daniela Hrbková.

Podpis a naplňování Charty v České republice jako národní partner koordinuje nezisková organizace Byznys pro společnost, která sdružuje přední tuzemské podniky, zajímající se o společenskou odpovědnost a udržitelnost. Česká republika je 14. zemí Evropské unie, která Chartu diverzity převzala. V celé Evropě se k obsahu Charty přihlásilo už více než 7000 podniků a organizací.

Kompletní znění Evropské Charty diverzity a další doplňující informace najdete na https://diverzita.cz/charta-diverzity/.