Skvělé místo na práci

Společnost Tesco nabízí svým zákazníkům služby nejvyšší kvality už mnoho let a za tu dobu jsme si už vytvořili dobré ponětí o tom, co naši zákazníci chtějí. Abychom dosáhli svých cílů, potřebujeme, aby se u nás cítili dobře nejen zákazníci, ale i naši kolegové. 

Ve střední Evropě zaměstnáváme přes 48 000 kolegů a chceme zajistit skvělé místo na práci každému z nich.

Proto v Tescu dbáme na vytváření firemní kultury, kde jsou všichni vítáni a mohou dobře vycházet s ostatními - kdokoliv jste, kdekoliv pracujete a cokoliv děláte, v Tescu můžete dosáhnout svého plného potenciálu a být úspěšní.

Co ale znamená „Skvělé místo na práci? Pro každého to může být něco jiného:

  • Pro někoho je to místo, kde si mohou vybrat, jak budou pracovat. Někomu zase záleží na flexibilitě a možnostech naplánovat si práci podle potřeb svého osobního života. Také to může znamenat individuální vyvážení poměru mezi prací a osobním životem, aby mohli dosáhnout svých cílů jak v práci, tak doma. Vytváříme pracovní prostředí, kde jsou různá pracovní schémata přijímaná a vítaná. 
  • Skvělé místo na práci se může vázat na osobní růst. Nabízíme příležitosti k postupu společností, což může znamenat: postup výše, změnu oddělení, přesun mezi centrální kanceláří, distribučním centrem a prodejnami. Pro někoho jiného může práce v naší společnosti být cennou zkušeností v jakékoliv fázi jejich kariéry.
  • Skvělé místo na práci ale také může znamenat práci v týmu - sdílení úspěchů, budování vztahů a fungování jako části komunity kolegů, kde se lidé starají jeden o druhého. Využíváme našich různorodých pozadí a životních stylů k prospěchu, což nám umožňuje lépe pracovat jako jeden tým.

Tesco v České republice věří, že máme zodpovědnost za podporu našich kolegů. Nadále chceme poskytovat našim kolegům průběžná školení, udržovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí a vytvářet kulturu, kde se každý cítí vítán a důležitý.

Spravedlivé odměňování

Věříme, že všichni by měli být za svou práci spravedlivě oceněni. Za poslední dva roky jsme v České republice investovali 660 000 000 korun do mezd našich kolegů. Protože naši kolegové jsou našimi nejdůležitějšími zákazníky, mohou využívat pro nákupy v obchodech Tesco trvalou 10% slevu. Mimo to mohou naši kolegové uplatnit speciální slevy a nabídky v síti našich partnerů. Nabízíme také balíčky benefitů, které zahrnují Multisport kartu, stravenky a odměnu při pracovním výročí.

Rozvoj

Našim kolegům pomáháme získat dovednosti, které potřebují k rozvoji své dlouhodobé kariéry, jako jsou digitální a manažerské znalosti. Prostřednictvím naší tréninkové platformy nabízíme celou řadu vzdělávacích příležitostí, včetně klasických i on-line kurzů a umožňujeme kolegům převzít vlastní iniciativu nad jejich školením a vzděláním.

Diverzita a inkluze

V Tescu jsou všichni vítání. Přijímáme každého bez ohledu na rasu, náboženství, pohlaví nebo národnost. Chceme, aby se u nás všichni cítili respektovaní a docenění. Naším cílem je, aby naši kolegové měli vždy pocit, že mohou k zákazníkům přistupovat individuálně a také, že Tesco je skvělým místem na práci.

Zdraví a pohoda

Aby naši kolegové mohli naplno využít svůj potenciál v práci i mimo ni, chceme jim pomáhat pečovat o jejich fyzickou a duševní pohodu. Pořádáme mnoho aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu a péči o sebe. V rámci programu Buďme.fit podporujeme naše kolegy ve zdravém stravování a sportovních aktivitách. V průběhu programu nabízíme kolegům zdarma ovoce a zeleninu a také organizujeme různé sportovní soutěže, ve kterých mohou vyhrát zajímavé ceny.

Ve zkratce:

  • Tesco má být vždy příkladem bezpečného místa k práci i nakupování. Proto máme jasné, jednoduché a důsledné bezpečnostní standardy, stejně jako inovativní a flexibilní řešení v oblasti bezpečnosti osob.
  • Každý z nás se v životě může nečekaně dostat do obtížné situace. Proto máme našeho Tesco Anděla, který pomáhá kolegům překonat tato náročná období.
  • Tesco odhodlaně podporuje místní komunity. Proto umožňuje všem svým kolegům, aby se zapojili do programu dobrovolnictví a pomohli organizacím ve svém svého okolí.
  • V Tescu máme mnoho kolegů a mnoho pracovních rolí. Ale všichni máme jeden cíl a tím je obsluhovat naše zákazníky každý den o něco lépe. V programu „Helping Hands“ mají kolegové z centrálních kanceláří příležitost zapojit se během rušných období, jako jsou Velikonoce a Vánoce, do práce na obchodech a pomoci tak nejen svým kolegům, ale i našim zákazníkům.