Sbírka potravin

Sbírka potravin se stala nedílnou součástí naší trvalé podpory komunit, ve kterých působíme. Tato akce nejen povzbuzuje naše zákazníky, aby darovali trvanlivé potraviny charitě, ale také posiluje solidaritu a pocit sdílené odpovědnosti v rámci komunity. Společnost Tesco je vždy hrdá na to, že se může připojit k oddaným kolegům a zákazníkům v obchodech a navýšit všechny dary zákazníků o 20 % v hotovosti na podporu provozu potravinových bank.

Komu pomáháme

Všechny dary zákazníků v našich obchodech v den sběru potravin zpracovávají a třídí dobrovolníci z místních potravinových bank a jejich odběratelských neziskových organizací. Na konci sbírky je jídlo převezeno do skladu místní potravinové banky nebo přímo do některé z neziskových organizací, jako jsou Charita ČR, NADĚJE, Slezská diakonie, Armáda spásy a mnoho dalších místních charitativních organizací. Potraviny jsou cennou pomocí, protože umožňují charitativním organizacím a rodinám v krizi připravit nutričně výživná jídla a navíc jim vydrží týdny i měsíce po odběru.

Česká federace potravinových bank spolupracuje s rozsáhlou sítí více než 600 partnerů, díky níž mohou potravinové dary pomoci až 100 000 potřebným.

 

Jak můžete pomoci

Usnadňujeme vám darování jídla v našich prodejnách. V den sběru potravin najdete v blízkosti sběrných míst dobrovolníky, kteří jsou připraveni vám nabídnout pomocnou ruku. Poradí vám, co koupit nebo vám poskytnou speciální nákupní seznam. Poté můžete sami koupit některou z položek a nechat ji na místě sběru potravin.

Můžete se také sami stát dobrovolníkem a pomoci ostatním darovat. Pro více informací prosím klikněte na tento odkaz

Nákupní seznam

Tyto položky jsou velmi vyhledávané potravinovými bankami a neziskovými organizacemi:

  • Těstoviny a rýže
  • Luštěniny
  • Konzervované potraviny
  • Mléko a olej
  • Mouka a cukr
  • Džemy a zavařeniny
  • Dětská strava
  • Základní a dětská drogerie

Naše výsledky

V poslední sbírce potravin v květnu 2019 darovali naši zákazníci 71 tun potravin a drogistického zboží.

Z darovaných potravin lze připravit 127 471 porcí.

942 dobrovolníků pomohlo na 88 hypermarketech.

Společnost Tesco doplnila dary zákazníků o 369 200 Kč.