Náš přístup

Chceme se zasadit o pozitivní změnu v tisících komunitách po celém světě. Pomáhat můžeme velkými i malými způsoby, například zaměstnáváním lidí v místech, kde působíme, spoluprací s místními dodavateli a partnery, a podporováním věcí, na kterým záleží našim zákazníkům i kolegům. Protože tam, kde se daří našim komunitám, tam se daří i nám.

Podpora místních komunit

Podporování věcí, na kterých záleží našim kolegům i zákazníkům, je pro nás na prvním místě. V roce 2016 jsme spustili grantový program nazvaný Vy rozhodujete, my pomáháme, kterým nabízíme finanční pomoc malým komunitním projektům zaměřeným na zlepšení kvality života v oblastech, kde působíme. Dáváme tím šanci místním neziskovým organizacím navrhnout projekt svým komunitám a zákazníci poté rozhodnout, který projekt si zaslouží největší finanční pomoc hlasováním v našich obchodech. Od roku 2016 jsme tak pomohli 1080 projektům celkovou částkou 23 220 000 Kč.

Více informací zde

Darování potravin lidem v nouzi

Dobře víme, že plýtvání potravin není problém, který pouze zatěžuje životní prostředí, ale také se dotýká naší společnosti. Zkrátka není správné vyhazovat dobré jídlo, když tolik komunit stále bojuje s hladem. Darováním kvalitních potravinových přebytků místním charitám a skupinám jsme minulý rok dokázali nabídnou ekvivalent 2,5 milionu porcí jídla.

Více informací zde

Malé pomoci a místní aktivity

Naši kolegové nejlépe vědí, co jejich město potřebuje. Rádi jim pomáháme navázat vztahy se jejich komunitami a podporujeme je v zapojení se do místního dění. Naši kolegové mohou využít jeden svůj pracovní den dobrovolnickou prací v charitativní organizaci ve svém okolí a také jim dáváme možnost pomoci lokálním věcem, na kterým jim záleží.

Více informací zde