Lidská práva

Jednou z našich podnikatelských hodnot je, že se chováme k lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Chceme, aby byly dodržovány lidská práva každého, kdo pro nás pracuje, a víme, že to chtějí i naši kolegové, zákazníci a dodavatelé. Jsme přesvědčeni, že naše podnikání může vytvářet pracovní příležitosti a pracovní místa pro lidi a komunity na celém světě.

Zároveň chceme, aby tyto pracovní místa byly dobrými pracovními místy. Náš přístup k dodržování lidských práv se v praxi odráží v dodržování jednoznačných standardů, jakými jsou pracovní doba, bezpečnost, svoboda shromažďování a zákaz diskriminace. Dodržování lidských práv je naší povinností a příležitostí přinášet naším kolegům, zákazníkům, komunitám, kde působíme a lidem pracujícím v celém dodavatelském řetězci něco navíc.

Naše zásady

Snažíme se dodržovat lidská práva a v plném rozsahu podporujeme Deklaraci lidských práv Organizace spojených národů, hlavní zásady OSN v oblasti podnikání, lidských práv a klíčové dohody Mezinárodní organizace práce o pracovních podmínkách, pracovní době a ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků. Od všech našich dodavatelů vyžadujeme, aby dodržovali všechny pracovní standardy stanovené v základním kodexu iniciativy za etické obchodování (ETI).

V globálním dodavatelském řetězci je jedním ze závažných problémů novodobé otroctví. S našimi dodavateli pracuje i na tomto problému. Důrazně podporujeme transparentnost a spolupráci při eliminaci rizik novodobého otroctví.

Tesco každoročně vyhodnocuje rizika všech našich hlavních dodavatelů podle kritéria s různou závažností, přihlíží na konkrétní zemi, kde dodavatel působí, typ odvětví a historii dodavatele. V roce 2007 jsme se rozhodli, že na místo vlastních hodnocení budeme používat nezávislý nástroj na vyhodnocení rizik Sedex pro všechny naše hlavní dodavatele.

Více informací najdete zde:

Prohlášení o boji proti novodobému otroctví (english)