Komunikace s dodavateli

Spolupracujeme se stovkami dodavatelů a pěstitelů z Česka i ze zahraničí. Nedílnou součástí našeho zodpovědného podnikání je vytvořit pro naše dodavatele ze všech koutů světa vhodné komunikační kanály. 

Linka pomoci pro dodavatele 

Naším dodavatelům poskytujeme speciální nástroj – linku pomoci, kde jim do 48 hodin pomáháme řešit jejich otázky týkající se spolupráce s Tescem. Linka je kontaktním místem pro dodavatele, kteří potřebují pomoci. Před nedávnem jsme rozšířili její funkcionalitu o podporu ještě rychlejšího řešení případných problémů. 

Zpravodaje, konference a webináře pro dodavatele 

Našim dodavatelům poskytujeme komunikační kanály s pravidelnými informacemi – zpravodaje a konference pro dodavatele. 

Organizujeme pravidelná setkání, na kterých se mohou dodavatelé potkat se všemi relevantními kolegy z Tesca, včetně vedení společnosti. Zároveň poskytujeme dodavatelům aktuální procesy, systémy a další novinky na podporu lepší spolupráce. Pravidelně organizujeme online střetnutí – webináře, které zaznamenáváme a přeposíláme našim dodavatelům, aby se k nim mohli dostat i v případě, že se nemohou podívat na živé vysílání. 

Síť dodavatelů Tesco 

Dalším kanálem je Dodavatelská síť Tesco, naše online komunita dodavatelů. Umožňuje našim dodavatelům z celého světa diskutovat o nápadech a odhalovat společné výzvy, vyměňovat si osvědčené postupy na podporu trvalé udržitelnosti a inovací našeho dodavatelského řetězce a v konečném důsledku i výrobků, které mají rádi naši zákazníci. Odkaz na síť dodavatelů Tesco. 

Supplier Engagement tým 

Pravidelně organizujeme anonymní průzkumy spokojenosti, při kterých mají naši partneři možnost zaslat zpětnou vazbu. Na výsledky průzkumů reagujeme konkrétními opatřeními, včetně vytvoření nového týmu zaměřeného na rozvíjení partnerství s dodavateli.