Životní prostředí

V potravinářském podnikání se dlouhodobý úspěch odvíjí od zdraví životního prostředí. Od čerstvého ovoce, zeleniny, masa a ryb až po suroviny, ze kterých vyrábíme lahůdkářské výrobky, všechno pochází z přírodního ekosystému. 

Jako zodpovědná společnost se snažíme řešit klíčové výzvy v oblasti trvalé udržitelnosti způsobené výrobou a konzumací potravin. Zřetelně dáváme najevo, že je naší společenskou odpovědností snižovat plýtvání potravinami v našem dodavatelském řetězci, z pole až na vidličku spotřebitele. Úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a pomáháme jim snižovat objem potravinového odpadu na jejich straně řetězce. Součástí toho je i rozšíření našich specifikací, které nám umožňují přijmout více výpěstků od dodavatelů a nabídnout je za skvělé ceny naším zákazníkům, ale také spolupracovat s dodavateli při případné neúrodě. 

Potravinový odpad 

Perfectly Imperfect 

V roce 2017 jsme spustili novou řadu nestandardně tvarované ovoce a zeleninu Perfectly ImperfectNaší snahou bylo pomoci dodavatelům snižovat objem potravinového odpadu a nabízet zákazníkům ovoce a zeleninu vynikající kvality za nižší ceny. Produkty značky Perfectly Imperfect splňují všechny kvalitativní kritéria. V Česku se prodávají za skvělé ceny na více než 120 prodejnách. Přibližně 90 % produktů Perfectly Imperfect v závislosti na sezoně pochází od českých pěstitelů.

Hot linka pro potravinový odpad dodavatelů 

Tesco spustilo iniciativu online hot linky pro potravinový odpad dodavatelů, prostřednictvím které pomáháme naším dodavatelům a pěstitelům zvládnout problémy související s potenciálním potravinovým odpadem. Hot linku mohou využívat všichni dodavatelé Tesco napříč celou dodavatelskou sítí. Nabízí přímé spojení mezi dodavateli a Tescem, umožňuje jim upozornit Tesco na hrozbu vzniku potravinového odpadu v dodavatelském řetězci a pracovat společně na akčním řešení problému. 

Obaly  

Balení sehrává klíčovou úlohu v bezpečnosti v bezpečnosti a kvalitě produktů, které prodáváme. Zároveň zásadním způsobem ovlivňuje životní prostředí, proto jsme se rozhodli hledat v této oblasti udržitelné řešení. Úzce spolupracujeme s dodavateli produktů našich vlastních značek a dbáme na to, aby do roku 2020 přestali používat nerecyklovatelné materiály. Chceme si být jistí, že do roku 2015 budou všechny obaly našich produktů v plném rozsahu recyklovatelné nebo opakovaně použitelné. Naším dlouhodobým cílem je vytvoření systému uzavřené smyčky. Díky tomu by neměl přijít nazmar žádný použitý obal.