Tesco vydalo již třetí zprávu o diverzitě, rovnosti a inkluzi