Tesco ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody implementuje opatření k udržitelné výrobě a spotřebě