Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies

Tesco PLC (dále jen „společnost“) shromažďuje osobní údaje, které může shromažďovat v průběhu vašeho používání těchto stránek a souvisejících služeb.

Chápeme, že péče o osobní údaje, které s námi sdílíte, je nesmírně důležitá. Chceme, abyste si byli jistí, že vaše údaje jsou u nás v bezpečí a že rozumíte způsobu, jakým je používáme; tyto zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies (dále jen „zásady“) stanovují právě tyto klíčové informace.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

V této části se dozvíte, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme.

Můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o vás, zejména, avšak nikoliv pouze:

 • Informace, které nám poskytnete. Informace o vás můžete poskytnout vyplněním formulářů na naší webové stránce anebo korespondencí snámi, ať už telefonicky, e-mailem anebo jiným způsobem. Informace, které nám poskytnete, mohou obsahovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, osobní popis a fotografii.
 • Informace, které o vás shromažďujeme. Sohledem na každou vaši návštěvu naší webové stránky můžeme automaticky sbírat technické informace a informace o vaší návštěvě.
 • Informace, které dostáváme zjiných zdrojů. Informace o vás můžeme získat, pokud používáte jakékoliv jiné webové stránky, které provozujeme, anebo jiné služby, které poskytujeme. Úzce spolupracujeme i se třetími stranami, od nichž můžeme také získat vaše další informace.

Jak a proč používáme vaše osobní údaje

Tato část podrobně vysvětluje, jak a proč používáme vaše osobní údaje.

Shromažďování vašich osobních údajů nám pomáhá lépe porozumět tomu, co od nás potřebujete, a zlepšovat tak naše služby určené pro vás. Bez omezení můžeme vaše informace použít na následující účely:

 • Vést a zlepšovat naši webovou stránku včetně zabezpečení toho, aby byl její obsah pro vás a pro váš počítač prezentovaný co nejefektivněji.
 • Spravovat naši webovou stránku, jakož i interní operace včetně odstraňování problémů, analýzy údajů, testování, výzkumu, statistických údajů a průzkumu.
 • Přizpůsobit naše služby určené pro vás.
 • Informovat vás o důležitých změnách na webové stránce a změnách našich služeb.
 • Vést propagace, soutěže, průzkumy zákazníků a dotazníky a umožnit vám využívat interaktivní prvky naší služby, pokud se tak rozhodnete.
 • Zvyšovat naše úsilí na zajištění bezpečnosti našich stránek.

Máte právo požádat nás, abychom všechny vaše údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

Akcionáři

Pokud jste akcionářem společnosti, zpracováváme následující osobní údaje:

Vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození a finanční informace (podrobnosti o bankovním účtu, abychom mohli například vyplácet dividendy), jakož i informace o vašich podílech.

Mezi zákonné požadavky patří i požadavek, aby jméno, adresa a počet vlastněných akcií byli uvedeny v našem registru akcií. Pokud tyto informace neposkytnete, nebudeme moci zaregistrovat váš podíl.

Vaše osobní údaje také zpracováváme v případě, že je to potřebné k tomu, abychom vyhověli zákonným požadavkům, které jsou na nás kladeny, například zákonem o obchodních společnostech a družstvech, požadavky burzy, nařízení o finanční kriminalitě a daňovými zákony.

Právní základ zpracování

Pokud se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na to, abychom vám mohli zasílat jakékoliv marketingové oznámení, s jejichž přijímáním jste souhlasili, provedeme tak na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas s přijímáním těchto oznámení můžete kdykoliv odvolat.

Ve vztahu k ostatním zpracovaným osobním údajům je zpracováváme na základě toho, co se nazývá „naše oprávněné zájmy“:

 • Pomoci vám pochopit naše podnikání, jeho fungování a změny.
 • Informovat vás o novinkách a událostech, včetně regulačních zpráv týkajících se společnosti Tesco.
 • Spravovat a aktualizovat váš účet, řešit problémy a reagovat na stížnosti.
 • Předcházet podvodům a odhalovat je.
 • Zvát vás na události spojené svýše uvedenými skutečnostmi.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje můžeme sdílet s dalšími organizacemi za následujících okolností:

 • Snašimi poskytovateli služeb (například naše webové stránky anebo organizátoři událostí) s cílem provozovat službu a spravovat váš účet.
 • Pokud jste akcionářem, snaším poskytovatelem služeb registrace akcií.
 • Pokud jste akcionářem, snašimi vyhledávajícími agenty s cílem najít „chybějící“ akcionáře.
 • Pokud zákon nebo veřejný či regulační orgán nařídí, že jsme povinni tyto osobní údaje sdílet.
 • Pokud potřebujeme sdílet osobní údaje za účelem založení, uplatnění anebo obhajoby našich zákonných práv (to zahrnuje poskytování osobních údajů jiným osobám za účelem předcházení podvodům).
 • Vpřípadě restrukturalizace, prodeji nebo převedení našeho podniku (anebo jeho části). Například v souvislosti s jeho převzetím anebo sloučením.

Zodpovědná osoba

Naše zodpovědné osoby můžete kontaktovat e-mailem na: DPO@uk.tesco.com

Jak chráníme osobní údaje

Víme, jak důležité je chránit a spravovat vaše osobní údaje. V této části jsou uvedeny některé opatření, které jsme zavedli:

 • Při shromažďování, uchovávání a zveřejňování osobních údajů uplatňujeme fyzické, elektronické a procedurální ochranné zabezpečení.
 • Chráníme bezpečnosti vašich informací během přenosu pomocí jejich šifrování.
 • Na zabezpečení ochrany těchto údajů používáme počítačové zabezpečení, jako jsou brány firewall a šifrování údajů.
 • Autorizujeme přístup pouze pro zaměstnance a důvěrné partnery, kteří údaje potřebují na plnění jejich povinností.
 • Pravidelně monitorujeme naše systémy zhlediska jejich možné zranitelnosti a útoků a vykonáváme penetrační testy s cílem identifikovat způsoby, jak dále posilovat bezpečnost.
 • Před tím, než vám zpřístupníme vaše osobní údaje, požádáme vás o prokázání totožnosti.

Ačkoliv na ochranu vašich osobních údajů využíváme příslušná technická a organizační opatření, je důležité, abyste své přihlašovací údaje a zařízení chránili před neoprávněným přístupem.

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, se mohou přenést a uložit na místo určení mimo Evropského hospodářského prostoru (dále jen "EHP"). Zpracovávat ho mohou také společnosti působící mimo EHP, které pro nás pracují nebo pro jednoho z našich poskytovatelů služeb. Pokud tak učiníme, dbáme na to, aby byla vaše práva na soukromí respektována v souladu s těmito zásadami. Nejběžnějším způsobem, kterým takto činíme, je zavedení konkrétního typu smlouvy s názvem "Standardní smluvní doložky" nebo prostřednictvím schváleného režimu, například "Ochrana soukromí".

Podání stížnosti u regulátora ochrany osobních údajů

Byli bychom rádi, kdybychom mohli vyřešit jakékoliv vaše případné stížnosti, máte však samozřejmě právo podat stížnost britskému regulačnímu orgánu na ochranu osobních údajů (ICO) ohledně způsobu, jakým jsme vaše osobní údaje použili. Webová stránka regulačního orgánu je ico.org.uk. Také se můžete obrátit na český Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete na www.uoou.cz.

Právo dotyčné osoby na přístup k osobním údajům

Máte právo vidět osobní údaje, které o vás uchováváme. Konkrétně jde o "Žádost dotyčné osoby o přístup k osobním údajům".

Pokud si přejete kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, napište na adresu:

Data Protection Executive (Group Safety, Security and Resilience), Maldon Building, Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1GA.

Další práva na soukromí

Pokud se domníváte, že o vás uchováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, informujte nás prosím a my je opravíme.

Za určitých okolností můžete využít práva na vyjádření námitek proti použití vašich osobních údajů, omezit jejich používání, nechat je vymazat nebo zažádat, abychom zaslali jejich kopii vám nebo třetí straně.

Více informací o těchto právech se dozvíte na webové stránce ICO: ico.org.uk nebo můžete kontaktovat přímo nás (v části "Kontaktujte nás" níže).

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je zapotřebí. Délka se odvíjí od několika faktorů, zejména:

 • Důvod, pro který data začali sbírat.
 • Jejich stáří.
 • Pokud existuje právní/regulační důvod pro to, abychom si je ponechali.
 • Nebo je potřebujeme pro vaši či naši ochranu.

Soubory cookies

Naše webová stránka používá cookies k tomu, aby vás odlišila od ostatních uživatelů naší webové stránky. To nám pomáhá poskytovat vám dobrou zkušenost s prohlížením naší webové stránky a také nám umožňuje vylepšovat naši webovou stránku.

Abychom vyhověli novým pravidlům, používáme systém klasifikace různých typů souborů cookies, které využíváme na webové stránce, nebo které mohou prostřednictvím naší webové stránky spouštět třetí strany. Klasifikaci vyvinula Mezinárodní obchodní komora Spojeného království a vysvětluje více o tom, které soubory cookies používáme, proč je používáme a jaké funkce ztratíte, pokud se rozhodnete, že je nechcete mít na svém zařízení.

Co jsou to soubory cookies?

Cookie je malý soubor písmen a číslic, který uložíme ve vašem prohlížeči, nebo na pevný disk vašeho počítače, pokud s tím souhlasíte. Cookies obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk vašeho počítače.

Další informace o cookies naleznete na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Soubory cookies použité na naší webové stránce

Na našem webu používáme následující cookies:

 • Nezbytně nutné cookies. Tyto soubory cookies umožňují služby, o které jste konkrétně požádali. Pro druhy cookies, které jsou nezbytně nutné, se nevyžaduje žádný souhlas. Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, aby vám umožnily pohybovat se po webové stránce a využívat její funkce, například přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookies nelze poskytnout služby, o které jste požádali, například nákupní košíky nebo elektronickou fakturaci.
 • Výkonnostní cookies. Tyto cookies shromažďují anonymní informace na navštívených stránkách. Používáním této webové stránky souhlasíte s umístěním těchto typů souborů cookies na vaše zařízení. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku. Například, na které stránky návštěvníci nejčastěji chodí a zda dostanou chybová hlášení z webových stránek. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Používají se pouze pro zlepšení fungování webové stránky.
 • Funkční cookies.Tyto soubory cookies si pamatují rozhodnutí, které jste udělali pro vylepšení vašeho uživatelského zážitku. Používáním této webové stránky souhlasíte stím, že tyto typy souborů cookies můžeme umístit na vaše zařízení. Tyto soubory cookies umožňují webovým stránkám zapamatovat si výběr, který jste udělali (například vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte) a poskytují vylepšené a perzonalizovanější funkce. Tyto soubory cookies se dají použít i na zapamatování změn ve velikosti textu, písem a jiných částech webových stránek, které si můžete přizpůsobit. Mohou se také použít na poskytování služeb, o které jste požádali, například ke shlédnutí videa nebo komentování blogu. Informace, které tyto soubory cookies shromažďují, mohou být anonymizované a nemohou sledovat vaši aktivitu procházení na jiných webových stránkách.

Více informací o jednotlivých souborech cookies, které používáme, a účelu, na které je používáme, naleznete v následující tabulce:

Název souboru cookies Použití souboru cookies Trvání souboru cookie Host Definice
        tescoplc.com používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc (dále jen "Google"). Služba Google Analytics nastavuje soubor cookie tak, aby vyhodnotila vaše použití webových stránek a sestavila zprávy o aktivitě uživatelů. Společnost Google ukládá informace shromážděné souborem cookie na serverech v USA. Společnost Google může tyto informace převést i třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřiřadí vaši IP adresu k žádným jiným údajům, které vlastní společnost Google. Používáním webové stránky tescoplc.com souhlasíte se zpracováním vašich údajů společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.
__gat Metrika: Google 10 minut .tescoplc.com
__gat_AG Metrika: Google 10 minut .tescoplc.com
_gat_UA-42224171-1 Metrika: Google 10 minut .tescoplc.com
seen_cookie_message Metrika: Tesco 1 rok .tescoplc.com Tento soubor cookie se používá k identifikaci uživatelů, kteří akceptovali používání souborů cookies na www.tescoplc.com.
seen_welcome_message Metrika: Tesco 1 rok .tescoplc.com Tento soubor cookie se používá k identifikaci uživatelů, kteří viděli uvítací zprávu o udržitelnosti na sustainability.tescoplc.com.

Na našem účtu Google Analytics shromažďujeme prostřednictvím souboru cookie s názvem Third-party DoubleClick demografické údaje a údaje o zájmech. To nám umožňuje vidět věk, pohlaví a zájmy návštěvníků, kteří mají tento soubor cookie ve svém prohlížeči.

Zdroj demografických údajů a údajů o zájmech

Zdroj Týká se Podmínka Výsledek
Soubor cookie s názvem Third-party DoubleClick Pouze aktivit na webovém prohlížeči Přítomnost souboru cookie Analytics shromažďuje všechny demografické údaje a informace o zájmech, které jsou v souboru cookie k dispozici

Návštěvníci se mohou také rozhodnout, že nebudou shromažďovat svoje údaje pomocí nástroje Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Používání nastavení prohlížeče na správu souborů cookies

Soubory cookies můžete zablokovat aktivováním nastavení ve vašem prohlížeči, které vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých cookies. Pokud však nastavení svého prohlížeče použijete na zablokování všech souborů cookies (včetně základních cookies), pravděpodobně nebudete mít přístup k celé naší webové stránce nebo k její části.

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně těchto pravidel, pošlete nám e-mail na online@tesco.co.uk.

Poslední aktualizace: 28. listopadu 2019