Pomoc Ukrajině

Válečný konflikt na Ukrajině, který drtivě dopadá na životy milionů tamních občanů, nám není lhostejný. Proto jsme spustili celou řadu aktivit na podporu těch, kteří ze země uprchli a jsou na území České republiky, i lidí odkázaných na pomoc přímo na Ukrajině. Do podpory se můžete společně s námi zapojit i Vy. Děkujeme.

1 milion liber pro Červený kříž 

Skupina Tesco, která působí v rámci Velké Británie, Irské republiky, České republiky, Slovenska a Maďarska, se rozhodla darovat 1 milion liber (téměř 30 milionů korun) Ukrajinskému červenému kříži na podporu jejich nepostradatelné práce s uprchlíky a rodinami prchajícími před konfliktem.

Mimořádná sbírka potravin

Na všech prodejnách napříč Českou republikou a na iTesco.cz pořádá od začátku března mimořádnou potravinovou sbírku. Pomoc ve spolupráci s potravinovými bankami směřuje těm, kteří ze země před válečným konfliktem uprchli a jsou na území Česka. Tesco dary, které zákazníci poskytnou do 25. března, zdvojnásobí. Více informací zde: Mimořádná sbírka potravin

Zaměstnanecká sbírka na pomoc lidem na Ukrajině

Ve spolupráci s Člověkem v tísni spouštíme zaměstnaneckou sbírku, jejichž výtěžek bude použit na pomoc lidem na území Ukrajiny, kterým válka na Ukrajině bezprostředně v pár dnech naprosto změnila život a musí řešit nastalou životní situaci. Finanční příspěvky kolegů budou společností Tesco zdvojeny. 

Dorovnání příjmu kolegům

Kolegům, kteří budou muset odcestovat na Ukrajinu na základě povolávacího rozkazu budeme po dobu min. 3 měsíců od jejich odjezdu vyplácet mzdu dle jejich průměrné mzdy pro zajištění jejich rodinných příslušníků, kteří zůstanou v ČR.

Tesco poukázky

Rozhodli jsme se kolegům v pracovním poměru nebo pracujícím na dohodu vyplatit jednorázově Tesco poukázky v celkové hodnotě 9 000 Kč, které jim pomohou zajistit základní potřeby v prvních třech měsících.

Nabídka pracovních míst

Tesco je připraveno usnadnit začlenění ukrajinských uprchlíků do života v ČR. Revidovali jsme dlouhodobě neobsazená pracovní místa a další pracovní příležitosti v rámci našich obchodů a distribučního centra a jsme připraveni, jakmile vejde v platnost příslušná legislativa, nabídnout napříč Českou republikou v průběhu roku až 500 pracovních příležitostí.

Linka opravdové pomoci

Naši kolegové se mohou spojit telefonicky či emailem v této nelehké době s kvalifikovanými a zkušenými odborníky, kteří jim mohou pomoci v oblasti týkající se psychologické, právní nebo finanční. Hotline linka je dostupná 24/7. 

Tesco Mobile

Zákazníci Tesco Mobile mohou volat na ukrajinská čísla jako do kterékoliv jiné země EU. Stejně tak na Ukrajině jsou v rámci roamingu uplatňovány ceny jako v EU. Navíc každému zákazníkovi, který v posledních 30 dnech na Ukrajinu volal, je poslán mimořádný bonusový kredit ve výši 100,- Kč.

Dobrovolnictví

Kolegové, kteří se rozhodnou pomoci přes partnerské neziskové organizace, které zajišťují pomoc v rámci uprchlické krize na území České republiky se mohou zapojit do pomoci, přičemž 2 dny budou mít hrazené.  

Tesco Anděl

Tesco Anděl je připraven okamžitě pomoci všem našim kolegům, kteří potřebují finanční nebo věcnou podporu z důvodu neočekávaných výdajů spojených s válkou na Ukrajině. 

Záloha na mzdu

Kolegové, kteří se rozhodnou odcestovat pro rodinné příslušníky na hraniční přechody a přivést je do České republiky, si mohou požádat o zálohu na mzdu, kdy bude kolegovi vyplacena záloha na mzdu do výše 80 % předpokládaného čistého příjmu.

Přečtěte si více: