Vedení společnosti

Matt Simister Generální ředitel Tesco pro střední Evropu

Matt nastoupil do společnosti Tesco v roce 1996 do marketingového týmu ve Velké Británii. Od roku 2005 působil na různých pozicích v regionu střední Evropy, včetně pozice obchodního ředitele pro Českou republiku a Slovensko a obchodního ředitele skupiny Tesco pro čerstvé potraviny. Po svém návratu v roce 2005 vedl změnu potravinového podnikání ve Velké Británii. Později, v dubnu 2017 byl povýšen do pozice generálního ředitele pro střední Evropu. Matt odpovídá za podnikání Tesco v České republice, Maďarsku, na Slovensku a v Polsku. Zároveň je členem Exec týmu.

Jack Brabin Finanční ředitel pro střední Evropu

Jack Brabin do Tesca nastoupil v roce 2016 jako ředitel obchodu jednoho z podniků společnosti ve Spojeném království. V současné pozici má na starosti finance, strategii a obchodní plánování ve střední Evropě.

Katarína Navrátilová Generální ředitelka pro Českou republiku

Katarína pracuje ve společnosti Tesco od roku 2000, kdy nastoupila na pozici koordinátora nákupu. Od té doby prošla několika pozicemi, což jí umožnilo se hodně přiučit o jednotlivých částech byznysu. Po několika pozicích na komerčním oddělení se Katarína přestěhovala do Turecka, kde v Tesco - Kipa převzala roli ředitelky pro obchod a zároveň se stala členkou představenstva. Po návratu domů se stala personální ředitelkou pro střední Evropu a rovněž členkou Exec týmu. Zastávala pozici produktové ředitelky pro střední Evropu a hraje klíčovou roli při budování partnerství s našimi dodavateli, díky čemuž můžeme zákazníkům přinášet zdravé, cenově dostupné a udržitelné produkty. Nyní je na pozici Generální ředitelky pro ČR.

Patrik Dojčinovič Provozní ředitel pro Českou republiku

Patrik začal svou kariéru v Tescu v roce 2006 jako ředitel jednoho z obchodů. Společnost ho oslovila zejména kvůli jeho mezinárodním zkušenostem ze společností McDonald 'a Ahold. Tesco se v té době dynamicky rozvíjelo a hledalo do svého týmu nové ředitele a lidi se zkušenostmi z různých oborů. Patrikovy první kroky vedly do Anglie, kde strávil přibližně 7 měsíců na provozech a v centrální kanceláři, aby pochopil fungování Tesca, firemní kulturu a jak sám říká, nasál atmosféru jednoho ze světově nejúspěšnějších maloobchodníků. Patrik má zkušenosti z provozu, komerčních pozic, ale i telekomunikací v Tesco mobilu.

Zuzana Grinčová Marketingová ředitelka pro Českou republiku

Zuzana Grinčová svoji pracovní kariéru začala v logistice a manažování skladu pro českou oděvní firmu. Později se posunula k mobilnímu marketingu a brand managementu. Do Tesco nastoupila v roce 2021. Na starost má customer, tedy zákazníky a marketing. Spolu se CEO Katarínou Navrátilovou a COO Patrikem Dojčinovičem vede v užším týmu český tým a business s cílem se co nejlépe starat o stávající zákazníky, ale také být co nejatraktivnějším nákupním místem pro zákazníky nové.

Chris Gee Komerční ředitel pro Českou republiku

Chris Gee začal svou kariéru v Tesco v roce 2005 v rámci programu Tesco Finance Graduate Scheme, kde získal taktéž svou účetní kvalifikaci. Zkušenosti sbíral na finančních odděleních jak v Británii, tak i v zahraničí, včetně práce ve Spojených státech a Jižní Koreji. Nyní je produktovým ředitelem pro Českou republiku.

Martin Kuruc Generální ředitel pro Slovensko

Martin začal svou kariéru v Tescu jako manažer trvanlivých potravin v hypermarketu v Petržalce v roce 2000. Byla to pro něj opravdu zajímavá zkušenost - být součástí týmu, který otevíral vůbec první hypermarket Tesco v hlavním městě Slovenska, v Bratislavě. Martin působí v Tescu od jeho vstupu na slovenský trh. Později otevíral obchod Tesco v Piešťanech a vedl několik týmy na obchodech, malých i velkých formátů, v centrální kanceláři, kde vedl týmy Supply Chain a distribuce, jakož i tým podpory provozu na Slovensku a v České republice a zastával pozici provozního ředitele.

Od června 2018 zastával Martin roli výkonného ředitele pro Slovensko a je zodpovědný za naplňování strategie společnosti směrem k zákazníkům, kolegům i komunitám. Jak sám říká, je to velmi zodpovědný a zároveň vzrušující úkol, který ho často naplňuje hrdostí na to, co jednotlivé týmy v obchodech, distribučních centrech i v centrální kanceláři dělají každý den pro to, aby měli zákazníci lepší zážitek z nakupování a kolegové skvělé místo na práci. Nyní je na pozici generálního ředitele pro Slovensko.

Zsolt Pálinkás Generální ředitel pro Maďarsko

Zsolt nastoupil do společnosti Tesco v roce 2003. Začínal na pozici vedoucího oddělení v obchodě a až do roku 2006 pokračoval ve své kariéře na různých provozních pozicích. Následně se stal projektovým manažerem na oddělení marketingu a vedl jeden z našich klíčových projektů v hlavním městě Maďarska. Po roce se posunul na komerční oddělení, kde začal jako nákupčí a postupně se propracoval na obchodního ředitele pro čerstvé potraviny a spotřební zboží. V březnu 2019 byl povýšen na provozního ředitele pro střední Evropu. Nyní zastává roli Generálního ředitele v Maďarsku.

Jiří Černý Ředitel právního oddělení pro střední Evropu

Jiří Černý má bohaté právní zkušenosti z mezinárodních firem. Přichází ze společnosti Microsoft, kde zodpovídal za řízení právních a korporátních záležitostí v České republice a na Slovensku. Před příchodem do Microsoftu působil v regionální advokátní kanceláři a také pracoval jako firemní právník pro British Telecommunications, kde byl zodpovědný za právní záležitosti v celé střední a východní Evropě.

Povede právní oddělení společnosti Tesco pro střední Evropu a zároveň se stane i členem výkonného vedení firmy.

Jiří je zodpovědný za to, aby byly právní týmy v jednotlivých zemích střední Evropy dobrými business partnery pro zbytek společnosti, přispívaly do obchodnímu plánu a zároveň efektivně chránily celou společnost, kolegy a zajišťovaly, aby zákazníci Tesca byly v centru všeho, co společnost dělá. Poskytováním právního poradenství, implementací firemních politik a etických norem, Jiří a jeho tým aktivně podporují a dohlížejí na dodržování předpisů a obchodní integritu.

Ela Golab Personální ředitelka pro střední Evropu

Úkolem Ely je starat se o kolegy v Tescu ve střední Evropě. Její hlavní odpovědností je pomáhat společnosti naplňovat její business strategii, a to zejména díky talentovaným kolegům a jejich schopnostem. Součástí její práce je vytváření takové firemní kultury, kde mají kolegové příležitosti realizovat se, a díky které vnímají Tesco jako skvělé místo na práci.

Ela nastoupila do společnosti Tesco v roce 2006 jako manažerka komunikačního oddělení v Polsku, kde byla zodpovědná za interní a externí komunikaci, vedla projekt na prvním plánu na podporu komunit v Polsku. Po dvou letech se přesunula na personální oddělení jako manažerka vzdělávání a rozvoje, kde kromě jiných iniciativ spustila rozsáhlý program rozvoje manažerských dovedností s názvem "Silné vedení - lepší výsledky". V roce 2010 byla povýšena na pozici personální ředitelky v Polsku, aby podpořila budování skvělého místa na práci.

Po vytvoření společného vedení pro střední Evropu, převzala roli provozní personální ředitelky. Od června 2018 zastává svou současnou pozici personální ředitelky pro střední Evropu.

Než začala pracovat v Tescu, působila na různých pozicích, včetně role marketingové ředitelky v televizi. Zastávala také vedoucí pozici v oblasti korporátních záležitostí ve společnosti Philip Morris, kde vedla programy CSR v oblasti prevence kouření mládeže.

Ian Hutchins Ředitel CSR pro skupinu Tesco

Ian vede naše komunikační týmy ve střední Evropě a vede náš program společenské odpovědnosti Little Helps Plan napříč skupinou Tesco. V Evropě je zodpovědný za naši komunikaci s kolegy, médii, státní samosprávou a v oblasti společenské odpovědnosti. Do společnosti Tesco nastoupil v roce 1998 do postgraduálním programu Tesco a většinu času strávil v týmu Tesco Group Communications, včetně rolí v týmu médií, komunikace s kolegy, společenské odpovědnosti a government affairs. Během svého působení v Tesco pracoval na několika významných projektech podnikové komunikace. Ian hovoří plynně polsky a je nadšeným studentem dějin a politiky střední Evropy. Před nástupem do Tesco pracoval pro Shell.

Richard Lamb IT ředitel pro střední Evropu

Richard Lamb se po ukončení studia ekonomie připojil v roce 2004 k Tesco programu Online Graduate ve Velké Británii. V průběhu následujících let pracoval v různých technologických a transformačních rolích ve Velké Británii a USA. V rámci CE vede Technology tým s cílem nacházet nová technologická řešení, která přinášejí užitek zákazníkům i kolegům.

Hugh Garavelli Ředitel oddělení Property pro střední Evropu

Hugh je zodpovědný za nemovitosti společnosti Tesco ve střední Evropě. Do společnosti Tesco nastoupil v roce 1989 jako manažer plánování provozů na oddělení plánování obchodů. Od té doby prošel dalšími pozicemi v oblasti nemovitostí ve Velké Británii a dalších zemích. Před příchodem do společnosti Tesco pracoval pro maloobchodníka v oblasti smíšeného zboží: Woolworths. V září 2017 nastoupil do své současné funkce, ředitele nemovitostí pro střední Evropu. S manželkou Fran mají dvě děti: Claru a Williama.