Smysl a základní hodnoty našeho podnikání

Náš smysl podnikání:

Každý den přinášet našim zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc

Zákazník vždy byl, je a bude středobodem našeho zájmu. Chceme, aby Tesco bylo nejen skvělým místem pro práci, ale samozřejmě i pro nakupování a věrnosti našich zákazníků si nesmírně vážíme. Snažíme se jim každý den nabízet kvalitní zboží i služby za atraktivní ceny a z našich prodejen vytvořit příjemné místo, kde každý najde velmi snadno přesně to, co potřebuje.

Víte však také, že se Tesco vždy snažilo být dobrým sousedem. S tím souvisí podpora místních komunit, kterým pomáháme například vám dobře známým dotačním programem Vy rozhodujete, my pomáháme, účastí na národní Sbírce potravin, ale také pořádáním vlastní Tesco Letní sbírky potravin a v neposlední řadě darováním potravinových přebytků.

V Tescu nám také velmi záleží na ochraně naší planety a postupně se zavazuje k velmi ambiciózním cílům, které budou mít skutečně významný přínos pro ochranu naší planety. Své síly jsme proto spojili se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a navázali strategické partnerství.

Naše základní hodnoty nám umožňují porozumět, jak toho dosáhnout:

Nikdo nedělá pro své zákazníky víc než my

 • Snažíme se porozumět zákazníkům
 • Chceme jako první naplnit jejich potřeby
 • Chováme se zodpovědně k našim komunitám

Porozumět lidem - zákazníkům, kolegům i komunitám - pochopit, na čem jim záleží nejvíc a pak se to pokusit zlepšit, to je v našem srdci. Nasloucháme lidem a hovoříme s nimi všemi dostupnými prostředky - od údajů z Clubcard až po sociální sítě - a poté na to reagujeme a zlepšujeme se, abychom naplnili jejich potřeby. 

Chováme se k lidem tak, jak si přejí

 • Pracujeme jako jeden tým
 • Důvěřujeme si a respektujeme jeden druhého
 • Nasloucháme, podporujeme a děkujeme
 • Sdílíme znalosti a zkušenosti 

Víme, že vybudování firemní kultury, kde si kolegové důvěřují a respektují se navzájem, je zásadní pro náš úspěch. Kde se kolegové cítí za svoji práci odměnění, kde spolu s ostatními dobře vycházejí a kde mají příležitosti posouvat se dál ve své kariéře, tam udělají vždy to nejlepší pro naše zákazníky. 

Každá malá pomoc může mít velký význam

 • Pomáháme celosvětově snižovat potravinový odpad a zajistit, že potravinové přebytky jdou lidem v nouzi
 • Snažíme se usnadnit zdravější život 
 • Nabízíme udržitelné produkty skvělé kvality za skvělou cenu
 • Měníme věci k lepšímu v komunitách, kde působíme

Každá malá pomoc může mít velký význam - to je heslo, kterým žijeme, abychom pomáhali zákazníkům, kolegům a jejich komunitám každý den o něco lépe. Vystihuje to jak, když se sečtou všechny drobnosti, které děláme, se dokáže Tesco zasadit o velké změny ve věcech, na kterým záleží našim zákazníkům, kolegům, komunitám i širší společnosti.

Zahrnuje to kažodenní drobnosti, které společně pomáhají větším celosvětovým iniciativám, ve kterých se angažujeme. Pomáhá nám to učinit správné kroky v ukotvení důvěry v naše podnikáni i transparentnost našich rozhodnutí.