|

EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ VLIV PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI TESCO V ČESKÉ REPUBLICE

 

Významně investujeme do zpřístupnění produktů našim zákazníkům prostřednictvím naší nabídky využívající všechny kanály

 • Za posledních 10 let jsme investovali 18 miliard Kč do budování a rozvoje naší sítě 188 prodejen Tesco a 117 franšízových prodejen Žabka, našich distribučních center a více než 10 000 zaměstnanců. Naše nabídka využívající všech kanálů (omni-channel) včetně internetového obchodu znamená, že jsme pro zákazníky dosažitelní po celé zemi.
 • Společnost Tesco se rozhodla přesunout svou regionální centrálu do Prahy, společně s naším regionálním technologickým týmem.

Náš přínos pro českou ekonomiku se odráží také v investicích do dodavatelů a zaměstnanců

 • 78 % našeho obratu se vrací zpět k našim dodavatelům a zaměstnancům. Jen něco málo přes 15 % jde na servisní, provozní, finanční a daňové náklady, zatímco zisk činí 5 %.

 • Jsme významným plátcem daní v České republice. Od účetního roku 2011/12 jsme v České republice zaplatili celkem 12,6 miliardy Kč na přímých daních, včetně daně z příjmu právnických osob, daně ze mzdy, z majetku a ekologické daně, a odvedli jsme 10,5 mld. Kč na DPH, odvodech a jiných nepřímých daních.

Jsme tady proto, abychom sloužili zákazníkům

 • Nakupuje u nás 75 % českých domácností. Obsluhujeme zákazníky všech demografických skupin a chceme zajistit, aby všichni zákazníci měli přístup k cenově dostupným, zdravým a udržitelným potravinám bez ohledu na svoje postavení. Naše prodejny jsou snadno dostupné pro 66 % populace a naše nabídky iTesco (nakupování potravin z domova a Tesco Zásilka (Tesco Box)) dohromady obsluhují celou zemi, přičemž náš kompletní sortiment hypermarketů s potravinami je k dispozici při nakupování z domova za stejné ceny jako v prodejně.
 • Franšízové samoobsluhy Žabka se staly součástí skupiny Tesco v roce 2011 a v České republice je těchto menších samoobsluh 117. Tyto obchody nabízejí moderní nákupní prostředí a nacházejí se především ve větších městech a přilehlých oblastech, protože zákazníci v centru města nebo v dopravních uzlech si tam často „doplňují“ malé množství potravin. V prodejnách je rovněž k dispozici celá řada dalších služeb, jako jsou finanční služby, vyzvednutí zásilek, dobíjení kreditu, losy nebo terminály Sazky.
 • Tesco vidí příležitosti, jak poskytovat svým zákazníkům kvalitnější služby a lepší nákupní zážitky prostřednictvím inovací a digitálních technologií. Naše uživatelsky přívětivá digitální technologie v prodejnách zahrnuje samoobslužné pokladny nainstalované ve 46 hypermarketech. Také jsme ve 28 prodejnách zavedli zařízení na skenování zboží během nákupu (scan as you shop), která zákazníkům umožňují sčítat zboží během nakupování, a rovněž zavádíme službu skenování zboží během nakupování pomocí mobilního telefonu zákazníka. Kvalita našich služeb se vztahuje také na Tesco Mobile, což je velmi konkurenceschopná služba mobilních telefonů.
 • Každý týden kontrolujeme ceny více než 700 produktových řad, abychom zajistili, že nabízíme našim zákazníkům tu nejlepší hodnotu. Více než 600 produktových řad značky Tesco (tisíce produktů) nám pomáhá nabízet zákazníkům značkovou kvalitu za cenu nižší než u značkových výrobků.
 • Máme 1,2 milionu aktivních zákazníků, kteří jsou členy programu Clubcard. V loňském roce jsme na základě poukazů a členských slev vrátili našim zákazníkům programu Clubcard 285 milionů Kč jako zvláštní poděkování.
 • Důležitý charakter maloobchodu v infrastruktuře země byl zdůrazněn během krize Covid-19, kdy síť dodavatelů, obchodů a distribučních center společnosti Tesco hrála klíčovou roli při zajišťování potravin pro naše zákazníky i dostatečné úrovně zásob a zároveň i bezpečnosti našich zákazníků a zaměstnanců v této náročné době.

Partnerství napříč dodavatelským řetězcem

 • Spolupracujeme s více než 600 českými dodavateli a 72 % našich čerstvých potravin pochází z České republiky. Spolupracujeme s našimi produktovými partnery, abychom jim pomohli růst a dosahovat strategických cílů, co se týče produktových řad i ekologických závazků týkajících se obalů. Naši mezinárodní síť používáme také k poskytování příležitostí pro místní dodavatele, aby mohli exportovat své výrobky, přičemž v roce 2019 činil celkový vývoz zboží do prodejen Tesco mimo Českou republiku 5 miliard Kč.
 • S našimi dodavateli jsme navázali trvalé vztahy a 55 % našich současných dodavatelů s námi spolupracuje po dobu nejméně 5 let. Snažíme se zajistit spokojenost dodavatelů, kdykoli je to možné, a naše vztahy jsou podpořeny transparentností a flexibilitou. Máme například jednodušší smluvní podmínky pro naše nejmenší dodavatele, včetně 14denní lhůty splatnosti, a spolupracujeme s prodejními družstvy, abychom podpořili menší dodavatele v přístupu k zákazníkům společnosti Tesco.
 • Máme rozsáhlou distribuční síť, která je soustředěna na naše distribuční centra v Postřižíně (Kralupy) nedaleko Prahy a v Prostějově. Při provozu této sítě, která slouží všem našim 188 obchodům, jsme zaplatili na silniční dani v roce 2019 přibližně ve výši 38 milionů Kč.
 • Investováním do zvyšování efektivity snižujeme celkové emise uhlíku z naší distribuční sítě a přinášíme odpovídající hodnotu za peníze. Používáme nejmodernější systém optimalizace tras, zlepšujeme naše standardy vozidel a provozujeme primární logistickou službu prostřednictvím naší sítě, abychom minimalizovali počet prázdných nákladních vozidel na silnici.

Staráme se o své zaměstnance

 • Máme více než 10 000 zaměstnanců rozdělených mezi prodejny, distribuční centra a naši centrálu. Náš průzkum mezi zaměstnanci odhalil, že 76 % našich českých kolegů si myslí, že společnost Tesco je skvělé místo pro práci.
 • Za účelem náboru a udržení zaměstnanců nabízíme atraktivní balíček benefitů, který je vůči našim zaměstnancům spravedlivý. V roce 2019 jsme v rámci probíhajících investic do našich zaměstnanců zvýšili naši minimální základní sazbu pro pracovníky v prodejnách až o 7 % (To představuje celkový roční nárůst o více než 200 milionů Kč). Za posledních pět let jsme investovali 1 miliardu Kč do platů našich zaměstnanců v prodejnách a distribučních centrech. Mezi naše mimoplatové benefity patří každoroční slevy na nákup v obchodech Tesco, flexibilní uspořádání práce a rovněž zlevněné smlouvy na telefon a finanční služby.
 • Hodláme být různorodým zaměstnavatelem a podporovat inkluzivní pracovní prostředí. V roce 2019 jsme podepsali Chartu rozmanitosti („Diversity Charter“), což je mezinárodní iniciativa podporovaná Evropskou komisí, která nás zavazuje k přijetí opatření na podporu rovnosti a rozmanitosti na pracovišti.

Podporujeme místní komunity a podporujeme udržitelnost

 • Podpořili jsme 1 350 místních komunitních skupin po celé České republice a poskytli dary ve výši 28 milionů Kč prostřednictvím našeho grantového programu You Choose We Help. Víme, že naši zaměstnanci chtějí také podporovat své místní komunity a prostřednictvím našeho dobrovolnického programu mohou strávit dvě placené směny ročně podporou místních skupin a charitativních akcí ve svých komunitách.
 • Díky našim zákazníkům jsme v loňském roce mohli prostřednictvím našich programů sběru potravin darovat více než 425 000 jídel potravinovým bankám, přičemž sbírky probíhaly v každé prodejně.
 • V České republice jsme v čele boje proti plýtvání potravinami, přičemž jsme za poslední čtyři roky omezili plýtvání potravinami v našich provozech o 66 % a zachraňujeme 86 % přebytečných potravin vhodných k lidské spotřebě. Jsme prvním maloobchodníkem ve střední Evropě, který vyzkoušel irskou aplikaci FoodCloud, která nabízí platformu pro jednotlivé obchody, aby se spojily s nejbližší neziskovou organizací a zajistily dary potravin v reálném čase.
 • Máme společný závazek ve skupině snížit do roku 2025 hmotnost našich obalů na polovinu a do té doby zajistit, aby všechny naše obaly byly recyklovatelné nebo opakovaně použitelné. Neustále kontrolujeme naše používání plastů při obchodní činnosti, a v důsledku toho jsme z našich českých provozů odstranili více než 5,4 milionu kusů těžko recyklovatelných materiálů.
 • V rámci naší strategie, jak se stát co nejvíce energeticky úsporní, jsme v roce 2008 v Žatci otevřeli náš první energeticky úsporný obchod a v roce 2011 jsme v Jaroměři otevřeli první hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v kontinentální Evropě. Prostřednictvím našich programů energetické úspory jsme od roku 2015 snížili emise o 11 % a snížili naši spotřebu chladiv o 43 %.
Frontier report ke stažení
Frontier report ke stažení PDF 758KB