Diverzita a inkluze – V Tesco je každý vítán

Společnost Tesco patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku. Zaměstnáváme přes 9 940 kolegů v ČR z různých prostředí a s mnoha různými zkušenostmi a názory. Tyto různé pohledy spolu s kulturou poznávání a výzev nás vedou k tomu, abychom se stále zlepšovali jako skvělé místo pro práci a nakupování.

Inkluzivní kultura je nedílnou součástí naší značky, je zakotvena v našich hodnotách: chováme se k lidem tak, jak si přejí. Umožňujeme také našim kolegům budovat přirozené vztahy se zákazníky, rozvíjet jejich nové inovativní nápady a pomáhat nám rozvíjet našeho podnikání.

„Všichni jsou vítáni“ znamená přijímat lidi takové, jaké jsou, přijímat jejich rozdíly bez odsuzování a oceňovat individuální příspěvky všech.

V Tesco je každý vítán

Jsme hrdí na to, že jsme zveřejnili naši první zprávu „V Tesco je každý vítán“, sdílíme naše plány na zvýšení zastoupení žen na vyšších pozicích, zavedli jsme nové benefity pro rodiny a na podporu jednotlivců se změněnou pracovní schopností, aby se jim v podnikání dařilo. Sdílíme také naše demografické údaje a postavení žen a mužů v odměňování, což nám pomáhá průběžně měřit náš pokrok.

Naše zpráva „V Tescu je každý vítán“ se zaměřuje na 4 hlavní témata:

 • Naše podnikání v číslech
 • Naši kolegové/kolegyně – letmý pohled
 • Rozvíjíme potenciál všech
 • Naše aktivity podporující inkluzivní kulturu

Společnost Tesco patří mezi největší soukromé zaměstnavatele v Česku. Zaměstnáváme přes 9 940 kolegů v ČR z různých prostředí a s mnoha různými zkušenostmi a názory. Tyto různé pohledy spolu s kulturou poznávání a výzev nás vedou k tomu, abychom se stále zlepšovali jako skvělé místo pro práci a nakupování.

Inkluzivní kultura je nedílnou součástí naší značky, je zakotvena v našich hodnotách: chováme se k lidem tak, jak si přejí. Umožňujeme také našim kolegům budovat přirozené vztahy se zákazníky, rozvíjet jejich nové inovativní nápady a pomáhat nám rozvíjet našeho podnikání.

„Všichni jsou vítáni“ znamená přijímat lidi takové, jaké jsou, přijímat jejich rozdíly bez odsuzování a oceňovat individuální příspěvky všech.

 

 

V Tesco je každý vítán - Zpráva společnosti Tesco ČR o diverzitě a inkluzi 2021
V Tesco je každý vítán - Zpráva společnosti Tesco ČR o diverzitě a inkluzi 2021 PDF 2,3MB

V Tesco je každý vítán

Jsme hrdí na to, že jsme zveřejnili naši první zprávu „V Tesco je každý vítán“, sdílíme naše plány na zvýšení zastoupení žen na vyšších pozicích, zavedli jsme nové benefity pro rodiny a na podporu jednotlivců se změněnou pracovní schopností, aby se jim v podnikání dařilo. Sdílíme také naše demografické údaje a postavení žen a mužů v odměňování, což nám pomáhá průběžně měřit náš pokrok.

Naše zpráva „V Tescu je každý vítán“ se zaměřuje na 4 hlavní témata:
 • Naše podnikání v číslech
 • Naši kolegové/kolegyně – letmý pohled
 • Rozvíjíme potenciál všech
 • Naše aktivity podporující inkluzivní kulturu

 

Klíčové údaje naší zprávy

 • Máme 9 940 kolegů, 75 % jsou ženy, 25 % jsou muži, 3,8 % kolegů/kolegyň se změněnou pracovní schopností a 54 % kolegů/kolegyň pečuje nebo asistuje při péči o osoby blízké.
 • Máme vyváženou pracovní sílu s významným počtem kolegů všech věkových skupin od 18 do 65+.
 • Ženy tvoří 75 % z našich zaměstnanců v České republice a pozice seniorních manažerek a ředitelek zastává 48 % žen.
 • Společnost Tesco je zaměstnavatel, který uplatňuje politiku rovného odměňování všech zaměstnanců bez rozdílu. V našich provozovnách a distribučním centru má každá pozice specifický mzdový tarif, který se nemění dle toho, kdo příslušnou pozici zastává.
 • Dobrovolně publikujeme naše údaje o odměňování žen a mužů. Toto vyhodnocení nám pomůže i nadále sledovat a vyhodnocovat pokrok. Chceme jít pozitivním příkladem při zveřejnění rozdílů v odměňování, a to je důvod, proč podporujeme měření a zveřejňování dat i u ostatních zaměstnavatelů.
 • Nedávno jsme představili nové rodinné benefity, které jsou unikátní nejen v maloobchodním sektoru, ale i na českém trhu a nabízejí ještě větší flexibilitu kolegům, kteří mají doma pečovatelské povinnosti
 • Máme zavedeny různé programy na podporu mladší generace, jako jsou programy mladých lídrů a náš postgraduální program
 • Nabízíme pracovní příležitosti na částečný úvazek a 14 % našich kolegů/kolegyň v provozovnách, ale i v centrální kanceláři pracuje na částečný úvazek. V řadě případů se jedná o matky vracející se do práce po mateřské dovolené. Během pandemie covidu-19 jsme kolegyním a kolegům nabídli řadu možností cílených na jejich podporu i na podporu jejich rodin – včetně flexibility plánování směn, volna v případě potřeby a práce z domova, pokud je to možné.

„Společnost Tesco v posledních letech nepřetržitě stoupá ke špici v ratingu TOP Odpovědná firma, a to ve všech klíčových ukazatelích udržitelného a odpovědného podnikání. Letošní „Zpráva o diverzitě a inkluzi“ je toho jen důkazem. Společnost Tesco je součástí Charty diverzity a podporuje diverzitu a inkluzi jako nedílnou součást vlastní firemní kultury včetně například aktuálního zavedení výrazně inovativních prorodinných benefitů pro zaměstnance a zaměstnankyně. Jsme rádi, že se nám s ambasadory diverzity, jako je nyní Tesco, daří společně měnit stereotypy na trhu práce a ve společnosti,“ dodává Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost.

„Líbí se mi otevřený přístup a proaktivní politika společnosti Tesco v tak důležitém a komplexním tématu, jakým diverzita a inkluze bezesporu je. Report může inspirovat ostatní ke konkrétním krokům ve vytváření rozmanitého pracovního prostředí a snižování jakýchkoli rozdílů. Je skvělé mít inkluzivní pracovní prostředí. Ještě důležitější je však zajistit, aby se v něm všichni cítili bezpečně a věděli, že na jejich rozmanitosti skutečně záleží. Dopad pak může sahat daleko za hranice dané společnosti," doplňuje Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.