Tesco spouští aplikaci Foodiverse, zjednoduší darování potravin

Společnost Tesco dlouhodobě usiluje o to, aby žádné jídlo nepřišlo nazmar. V rámci posilování svých aktivit proti plýtvání potravin spouští novou moderní aplikaci, pomocí které nabízí neprodané zboží ze všech svých obchodů.

V České republice roste počet lidí závislých na pomoci potravinových bank. Na druhé straně ale lidé i firmy vyhazují ročně tisíce tun jídla, které by mohlo pomoci potřebným. Potravinové banky úzce spolupracují s obchodními řetězci, zhruba 85 % potravin v bankách tvoří přebytky potravin.

 „Postupně zvyšujeme podíl zachráněných potravin, již 87 % z přebytečných potravin stále bezpečných pro konzumaci, jsme darovali neziskovým organizacím. V roce 2021 to bylo 1 443 tun potravin (to se rovná 3,4 milionům porcí jídla). Počítáme s tím, že v letošním roce naši pomoc ještě navýšíme,“ uvádí Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku. Pečivo, zeleninu a ovoce, které nevyužijí neziskové organizace pro pomoc lidem, daruje Tesco na pomoc zvířatům.

„Tesco je dlouholetým partnerem potravinových bank v České republice a my jsme velmi rádi, že se snaží stále navyšovat darované množství potravin, co nejefektivnějším způsobem.  Poptávka po potravinové pomoci stoupá a potravin je potřeba stále více,“ dodává Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Proces darování usnadňuje aplikace

Řetězec Tesco nabízí neprodané přebytky potravin ze všech svých obchodů každý den, a to pro všechny neziskové organizace, které spolupracují s potravinovou bankou. Dostupnost i distribuci potravin usnadňuje mobilní aplikace Foodiverse. Digitální platforma sdružuje veškeré aktuální nabídky, a tak ulehčuje proces putování potravin od řetězce přes potravinovou banku až přímo k lidem. Cílem je zvýšit objem darovaných přebytečných potravin.

Všechny potraviny určené k darování jsou nahrány do aplikace a jejím prostřednictvím nabízeny nejbližší potravinové bance nebo organizaci. Ta poté na své straně dar v aplikaci potvrdí a přijede si pro něj. Pokud v nějakém regionu nemůže pro jídlo přijet primární odběratel, je v druhém kroku nabídnuto dalším organizacím, které jsou do aplikace připojené. „Systém pomoci je tak více automatizovaný, rychlejší a efektivnější. Potravinové banky a neziskové organizace jednoduše uvidí, jaké přebytky jsou na dané prodejně k dispozici a v případě zájmu si je mohou rychle vyzvednout,“ vysvětluje Ondřej Horský, Manažer podpory provozu ve společnosti Tesco.

Maloobchodník ve spolupráci s potravinovými bankami tak ušetří potřebným domácnostem i jednotlivcům finance za suroviny, a zároveň předejde nechtěnému plýtvání a zbytečnému vyhazování. „Počítáme s tím, že celkový objem využitých přebytečných potravin letos dále vzroste. Chceme být neziskovým organizacím ještě blíže a navýšit počet svozů napříč naší obchodní sítí,“ doplňuje Katarína Navrátilová.

Mohlo by se vám také líbit