Skupina Tesco podporuje občany zasažené konfliktem na Ukrajině

Válečný konflikt na Ukrajině, který drtivě dopadá na životy milionů tamních občanů, nám není lhostejný. Proto jsme spustili celou řadu aktivit na podporu těch, kteří ze země uprchli i lidí odkázaných na pomoc přímo na Ukrajině.

Na podpoře spolupracujeme s našimi partnery jako jsou potravinové banky, Člověk v tísní a Mezinárodní červený kříž a další humanitární organizace. Skupina Tesco, která působí v rámci Velké Británie, Irské republiky, České republiky, Slovenska a Maďarska, daruje 1 milion liber (téměř 30 milionů korun) Ukrajinskému červenému kříži.

Finanční dar společnosti Tesco pomůže prostřednictvím Červeného kříže doručit lidem postiženým na Ukrajině či lidem, kteří uprchli do okolních zemí, potraviny, balené vody, léky, zdravotnické vybavení i další potřebné materiály a také pomoci opravit kritickou infrastrukturu.

Týmy Červeného kříže poskytují tamním lidem i uprchlíkům v sousedních zemích nezbytnou pomoc. Dobrovolníci Ukrajinského červeného kříže poskytují lidem první pomoc, teplé oblečení i podporu přímo v krytech a stanicích metra. Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) se zaměřuje na obnovu dodávek vody, poskytování podpory zdravotnickým zařízením a zajišťování potravin a přístřeší lidem zasaženým konfliktem.

V České republice poskytuje Tesco tyto formy podpory:

Mimořádná sbírka potravin

Na všech prodejnách napříč Českou republikou pořádá Tesco a na iTesco.cz až do 18. března mimořádnou potravinovou sbírku. Pomoc bude ve spolupráci s potravinovými bankami směřovat těm, kteří ze země před válečným konfliktem uprchli a jsou na území Česka. Tesco následně zdvojnásobí dary svých zákazníků.

Zaměstnanecká sbírka na pomoc lidem na Ukrajině

Ve spolupráci s Člověkem v tísni běží zaměstnaneckou sbírka, její výtěžek bude použit na pomoc lidem na území Ukrajiny, kterým válka na Ukrajině bezprostředně v pár dnech naprosto změnila život a musí řešit nastalou životní situaci. Finanční příspěvky kolegů budou společností Tesco zdvojnásobeny. 

Dorovnání příjmu kolegům

Kolegům, kteří budou muset odcestovat na Ukrajinu na základě povolávacího rozkazu bude Tesco po dobu min. 3 měsíců od jejich odjezdu vyplácet mzdu dle jejich průměrné mzdy pro zajištění jejich rodinných příslušníků, kteří zůstanou v ČR.

Linka opravdové pomoci

Kolegové a kolegyně v Tescu se mohou spojit telefonicky či emailem v této nelehké době s kvalifikovanými a zkušenými odborníky, kteří jim mohou pomoci v oblasti týkající se psychologické, právní nebo finanční. Hotline linka je dostupná 24/7. 

Tesco Mobile

Zákazníci Tesco Mobile mohou volat na ukrajinská čísla jako do kterékoliv jiné země EU. Stejně tak na Ukrajině jsou v rámci roamingu uplatňovány ceny jako v EU. Navíc každému zákazníkovi, který v posledních 30 dnech na Ukrajinu volal, je poslán mimořádný bonusový kredit ve výši 100,-Kč.

Dobrovolnictví

Kolegové, kteří se rozhodnou pomoci přes partnerské neziskové organizace, které zajišťují pomoc v rámci uprchlické krize na území České republiky se mohou zapojit do pomoci, přičemž 2 dny budou mít hrazené.  

Tesco Anděl

Tesco Anděl je připraven okamžitě pomoci všem kolegům a kolegyním v Tescu, kteří potřebují finanční nebo věcnou podporu z důvodu neočekávaných výdajů spojených s válkou na Ukrajině. 

Záloha na mzdu

Kolegové v Tescu, kteří se rozhodnou odcestovat pro rodinné příslušníky na hraniční přechody a přivést je do České republiky, si mohou požádat o zálohu na mzdu, kdy bude kolegovi vyplacena záloha na mzdu do výše 80 % předpokládaného čistého příjmu.

Mohlo by se vám také líbit