Tesco představilo nadstandardní rodinné benefity, během mateřské dovolené dorovná mzdu do 100 %

Společnost Tesco zavádí nové benefity, které jsou unikátní nejen v maloobchodním sektoru, ale i na českém trhu. Mimořádnou podporu Tesca získají kolegyně a kolegové, kteří zakládají rodinu, případně již rodinu mají. Společnost více podpoří také všechny kolegy a kolegyně, kteří se vracejí zpět do zaměstnání po dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené závažným onemocněním nebo úrazem. Nové benefity vstoupí v platnost v průběhu léta a zaměstnancům byly oznámené tento týden při příležitosti Světového dne kulturní rozmanitosti 21. května. Jejich prostřednictvím poskytne Tesco svým zaměstnancům ještě větší podporu během důležitých událostí v jejich životě.

Rodiče, pěstouni nebo ti, kteří plánují mít rodinu nebo se vrátit do práce po vážné nemoci, získají významnou podporu, která jde nad rámec platné legislativy. Společnost Tesco představila nové unikátní rodinné benefity. Tímto způsobem kolegové dostanou potřebnou podporu právě tehdy, kdy ji nejvíce potřebují. S ambicí vytvořit lepší místo pro práci kolegů s různými potřebami, se Tesco v letošním roce zaměřuje na podporu žen, rodin a osob se zdravotním postižením. Nové benefity byly představeny během oblíbeného Festivalu diverzity, čtrnáctidenní sérii programů o rozmanitosti a inkluzivní kultuře, který má za cíl ukázat různé pohledy na individualitu a jedinečnost a podpořit pracovní prostředí s respektem k rovnému zacházení.

„V Tescu chápeme, že je každý výjimečný. Přicházíme do společnosti v různých životních situacích a z různých prostředí. 75 % našich kolegů jsou ženy, 54 % kolegů o někoho pečuje, společně vychováváme více než 6 800 dětí, 3,8 % kolegů je zdravotně znevýhodněných. Usilujeme o to, aby se všichni cítili uznávaní, respektovaní a byli motivováni k dosažení společných cílů. Věříme, že zavedením nových rodinných benefitů můžeme zajistit, že i nadále budeme skvělým místem pro práci kolegů s nejrůznějšími potřebami a můžeme poskytnout výraznou podporu těm, kteří zakládají rodinu,“ říká Daniela Hrbková, personální manažerka společnosti Tesco Česká republika.

 

Nové rodinné benefity společnosti Tesco jsou následující:

Podpora čerstvých rodičů

  • Kolegyním bude dorovnána peněžitá pomoc po celou dobu mateřské dovolené do 100 % předchozí mzdy. Tento benefit se také vztahuje na adopci.
  • Vpřípadě, že rodičům při adopci staršího dítěte už nevzniká nárok na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nová pravidla nabízí 8 týdnů placeného volna, aby se kolegové mohli adaptovat na novou rodinnou situaci.
  • Otcovské volno – kolegové mají nárok na placené volno po dobu dvou týdnů (včetně jednoho týdne vyplývajícího ze zákona), z toho jeden týden bude možné vyčerpat do 12 měsíců od narození či adopce dítěte.

Podpora pro ty, kteří plánují založit rodinu

  • V případě, že podstupují léčbu plodnosti, mají nárok na 1 týden placeného volna na jeden léčebný cyklus (maximálně 3krát v průběhu zaměstnání).
  • Při účasti na setkání v rámci příprav na pěstounskou péči mají nárok na 1 týden placeného volna.

Další podpora pro rodiny

  • Každý rodič dítěte do 18 let bude mít nárok na 4 týdny neplacené rodičovské dovolené za rok až do doby, kdy jeho nejmladší dítě dosáhne věku 18 let (maximálně však 18 týdnů na jednoho rodiče).
  • V případě úmrtí neplnoletého dítěte (do věku 18 let), mají kolegové nárok na dva týdny placeného volna (včetně 2 placených dní vyplývajících ze zákona).
  • V případě, že rodiče přijdou o dítě v době těhotenství, náleží jim týden placeného volna.

 

Tesco nově zavádí také podporu pro kolegyně a kolegy, kteří se vrátí do práce po dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu vážné nemoci nebo úrazu. V průběhu prvních 4 týdnů mohou pracovat na poloviční úvazek, přičemž jim bude proplacená 100% mzda.

Tato nová řada iniciativ navazuje na předešlé, které vstoupily v platnost v předchozích letech. Jedná se např. o den volna pro rodiče, jejichž dítě jde poprvé do školy, podpora pro rizikové skupiny kolegů během pandemie Covid, letní tábor pro děti ze sociálně slabších rodin, charitativní projekt Tesco Anděl na pomoc rodinám kolegů, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Mohlo by se vám také líbit