|

Tesco varuje zákazníky před podvodnými SMS zprávami o výhře v soutěži

Společnost Tesco zaznamenala v posledních dnech řadu případů, kdy se zákazníci, obrátili na obchody Tesco na základě SMS zprávy o vyzvednutí výhry v soutěži. Jedná se ale o podvodnou zprávu a společnost Tesco se od ní distancuje.

Společnost Tesco prohlašuje, že neorganizuje žádnou soutěž, na kterou zaslané podvodné zprávy odkazují. Zároveň žádá své zákazníky, aby na podvodné zprávy nereagovali. V případě pochybností mohou zákazníci vždy kontaktovat zákaznickou linku a předem si ověřit, zda se jedná o oficiální soutěž organizovanou společností Tesco. Bezplatná zákaznická infolinka je k dispozici na čísle 800 222 555.

Tato podvodná aktivita poškozuje dobré jméno společnosti Tesco. Podniká proto všechny dostupné kroky, aby ochránila své zákazníky i své podnikání.