Tesco odstraní z obalů nerecyklovatelné plasty

Tesco v České republice dnes oznámilo svůj záměr snížit dopad obalů na životní prostředí. Maloobchodní prodejce chce zajistit, aby všechny obaly výrobků jeho značky byly 100% recyklovatelné a zároveň, aby ve svém provozu vytvářel méně odpadu z obalů. Tesco chce být v čele trendu udržitelného balení výrobků a pomoci vybudovat tzv. „uzavřenou smyčku.“

Změny v balení výrobků se zaměří na tři hlavní oblasti:

  • Odstranění všech obtížně recyklovatelných materiálů z obalů značky Tesco do roku 2020.
  • Vytvoření obalů značek Tesco tak, aby byly vyrobené ze 100% recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů do roku 2025.
  • Nastavení spolupráce s dalšími maloobchodníky, dodavateli, firmami z obalového a odpadového průmyslu a maximalizovat využití, recyklaci a opětovné použití plastových obalových materiálů.

 

Nový plán společnosti Tesco ve střední Evropě představil Matt Simister, generální ředitel Tesco pro střední Evropu, na Retail Summitu v Praze:

„V Tesco usilujeme o to, aby kvalitní, zdravé, udržitelné a cenově dostupné potraviny byly dostupné všem.

Jsme opravdu hrdí na práci, kterou jsme vykonali ve střední Evropě v oblasti boje proti plýtvání potravinami, kdy jsme snížili náš celkový potravinový odpad o 30% v roce 2017/18. Celkově jsme darovali 10 639 tun potravin potravinovým bankám a místním charitativním organizacím.

Nyní rozšiřujeme naše ambice o obalový odpad. Do roku 2020 snížíme ve spolupráci s našimi dodavateli množství obalových materiálů, které se obtížně recyklují, a zároveň změníme jejich design.

Bude to pozitivní krok na cestě k tomu, abychom do roku 2025 vyráběli 100% recyklovatelné nebo kompostovatelné obaly našich značek. Navíc náš konečný cíl je nulový odpad z našich provozů, který by jinak mířil na skládky.

Budeme spolupracovat s dalšími zainteresovanými organizacemi, abychom zvýšili množství plastového odpadu určeného k recyklaci. V ideálním případě bychom rádi měli náš provoz v systému s tzv. uzavřenou smyčkou. "

 

Poznámky pro novináře:

  • Na začátku tohoto roku Tesco informovalo své dodavatele o plánech spolupracovat při odstraňování obtížně recyklovatelných materiálů z obalů výrobků Tesco značky. To zahrnuje obaly či části obalů vyrobené z PVC, PS, PLA a celofánu v případech, kde již existuje alternativní řešení.
  • V říjnu 2017 Tesco zveřejnilo svoji dlouhodobou strategii nazvanou Little Helps Plan, která obsahovala i cíle ohledně problematiky obalů. Závazek udržitelného balení ve střední Evropě odráží jak závazky a cíle Tesco Skupiny, tak lokální podmínky, včetně typů využívaných obalů, recyklační infrastruktury v jednotlivých zemích a rozvoje obalového průmyslu v 
  • Zavedení nových obalových iniciativ vyžaduje analýzu dalších aspektů udržitelnosti, například dopadu na potravinový odpad nebo CO2 emisí. Obaly mohou hrát zásadní roli v ochraně výrobků a snižování potravinového odpadu.
  • „Uzavřená smyčka“ znamená systém správy obalů, ve kterém jsou všechny materiály opětovně využity nebo vráceny a poté recyklovány, přičemž žádná část obalu se nestane odpadem. Vytvoření uzavřené smyčky závisí na spolupráci vlády, výrobců zboží a obalů a maloobchodního průmyslu. Je to přístup k obalům, který následuje myšlenky cirkulární ekonomiky.

Mohlo by se vám také líbit