74 % všech zaměstnanců společnosti Tesco jsou ženy, řada z nich působí na manažerských pozicích